از تو می‌پرسم ای اهورامزدا

از تو می‌پرسم ای اهورا، به راستی مرا از آن آگاه فرما
کیست آن کسی که به خورشید و ستاره راه سیر بنمود؟
کیست آن کسی که ماه از او گهی پر است و گهی تهی؟
ای مزدا، این و بسی چیزهای دیگر را می‌خواهم بدانم.

از تو می‌پرسم ای اهورا، به راستی مرا از آن آگاه فرما
کیست نگهدار این زمین در پایین و سپهر در بالا که به سوی نشیب فرود نیاید؟
کیست آن آفریننده‌ی آب و گیاه؟
کیست که به باد و ابر تندروی آموخت؟
کیست ای مزدا آفرینده‌ی منش پاک؟

از تو می‌پرسم ای اهورا به راستی مرا از آن آگاهی فرما
کیست آفریننده‌ی روشنایی سودبخش و تاریکی
کیست آفریننده‌ی خواب خوشی‌بخش و بیداری
کیست آفریننده‌ی بامداد و نیمروز که مردم را برای به‌جای آودرن نماز همی‌خواند.

از سروده‌های زردشت

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *