به باورهای یک‌دیگر احترام بگذاریم

همه‌ی ما باورهای خودمان را درست‌ترین و بهترین می‌دانیم. سعدی گوید: «همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال.» تا این جا اشکالی ندارد. اما به باورهای دیگران توهین نکنیم.

داستانکی از گلستان در همین زمینه:

یکى یهود و مسلمان نزاع مى‌کردند
چنان‌که خنده گرفت از حدیث ایشانم

به طیره گفت مسلمان گرین قباله‌ی من
درست نیست خدایا یهود می‌رانم

یهود گفت به تورات مى‌خورم سوگند
وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم

گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد
بخود گمان نبرد هیچکس که نادانم

من می‌گویم: «هستی خود را گزارش کن و به نیستی دیگران میندیش که هر چه را خدا خواهد همان ماندگار می‌شود.»

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *