درخت دوستی بنشان

در یکی از مدرسه‌های مردمی تهران، به نام شوق زندگی، کار جالبی انجام شده است:

۱) امروز بچه‌های کلاس دوم حرف‌ها و کارهای نادرست را روی کاغذ نوشتند.
۲) به نوبت قسمت کوچکی از باغچه‌ی مدرسه را کندند.
۳) با کمک هم بدی‌ها را دفن کردند.
۴) با هم قول دادند تا خوبی‌ها را جایگزین کنند.
۵) با هم خوبی‌ها را نوشتند و بر روی درخت دوستی نشاندند تا به ثمر برسند.

?نوآوری در تفسیر شعر حافظ

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

حافظ

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *