در آینه بنگر و خودت را بساز

«مردم باید در آیینه نگرد، اگر دیدارِ خوب دارد، باید که کردارِ او چون دیدارِ او خوب بود و اگر روی خود را زشت بیند، باید که نیکویی بیش کند که اگر زشتی کند، زشتی بر زشتی افتد و بس ناخوش بود دو زشتی به یک جا.» قابوس‌نامه، صفحه‌ی سی

اگر خوشگلی، خوش‌رفتار باش و اگر نازیبایی، زیبایی رفتارت را بیش‌تر کن

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *