دلم فقط بیست می‌‌خواهد

سلطان قابوس، فرمان‌روای جرجان (شرق مازندران، امروزه به نام گلستان) در شعری کوتاه ما را دعوت می‌کند که آز (حرص) را از خود دور کنیم و فقط به بیست چیز بسنده کنیم:

کار جهان سراسر، آز است یا نیاز           من پیش دل نیارم، آز و نیاز را
من بیست چیز را، ز جهان برگزیده‌ام       تا هم بدان گذارم، عمر دراز را
شعر و سرود و رود و می خوشگوار را     شطرنج و نرد  و صیدگه و یوز و باز را
میدان و گوی و بارگه و رزم و بزم را          اسب و سلاح و جود و دعا و نماز را

مگر بیرون از این بیست چیز هم چیزی هست که حرصش را نزنیم؟!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *