صاحب کرامات کیست؟

صاحب کرامات کیست؟ بارها می‌شنویم که فلانی صاحب کرامات است و چنین می‌کند و چنان. ابوسعید ابوالخیر از عارفان بزرگ خراسان، پاسخ جالبی به چنین ادعاهایی داده است. در کتاب اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، نوشته‌ی محمد بن منوّر، نواده‌ی ابوسعید، آمده است:

شیخ ما را گفتند: «فلان کس بر روی آب می‌رود.» گفت: «سهل است، چغزی و صعوه‌ای نیز بر روی آب می‌رود.» (گفت قورباغه و پرنده‌ی کوچکی به نام صعوه نیز می‌توانند بر روی آب روند.)

گفتند: «فلان کس در هوا می‌پرد.» گفت: «زغن و مگس نیز در هوا می‌پرد.» (گفت پرنده‌ی موش‌گیر و مگس نیز در هوا می‌پرند.)

گفتند: «فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می‌رود.» گفت: «شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می‌رود.»

آن‌گاه گفت: «این چنین چیزها را چندان قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در میان خلق، ستد و داد کند و زن خواهد و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد.»

یعنی مردی واقعی آن است که با مردم زندگی کند، مانند آن‌ها خرید و فروش کند، زن بگیرد و در هر حال خدا را فراموش نکند. چنین مردی به واقع صاحب کرامات است. اگر او را یافتید، سلام ما را هم به او برسانید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *