هخامنشیان

هخامنشیان: خاندان ایرانی که از ۵۵۹ پ‌م تا ۳۲۱ پ‌م بر ایران بزرگ و بخش‌هایی پهناور از آسیا و شرق اروپا فرمان راندند. کوروش بزرگ این فرمانروایی را بنیان نهاد و داریوش بزرگ آن را به اوج رساند.

Related Entries

نوشته‌های سالارکتاب را بخوانید و به دوستان خود پیشنهاد بدهید اما از کپی کردن و انتشار آن‌ها در سایت‌های دیگر بپرهیزید. این کار ناپسند را سرقت ادبی می‌نامند که سبب کاهش انگیزه برای تولید نوشته‌های اصیل می‌شود. سرقت ادبی پیگرد قانونی دارد و سبب کاهش رتبه‌ی سایت در موتورهای جست‌وجو به ویژه گوگل می‌شود.