برمکیان

برمکیان: خاندان ایرانی که برخی از آن‌ها به وزارت دستگاه خلافت عباسیان برگزیده شدند. آن‌ها از دانشمندان دوره‌ی اسلامی پشتیبانی کردند و سرانجام به فرمان خلیفه‌های عباسی از میان برداشته شدند.

Related Entries

نوشته‌های سالارکتاب را بخوانید و به دوستان خود پیشنهاد بدهید اما از کپی کردن و انتشار آن‌ها در سایت‌های دیگر بپرهیزید. این کار ناپسند را سرقت ادبی می‌نامند که سبب کاهش انگیزه برای تولید نوشته‌های اصیل می‌شود. سرقت ادبی پیگرد قانونی دارد و سبب کاهش رتبه‌ی سایت در موتورهای جست‌وجو به ویژه گوگل می‌شود.