غزنویان

غزنویان: فرمان‌روایانی ترک‌نژاد که از۳۶۶ق/۹۷۷م تا ۵۸۳ق/۱۱۸۶م بر خراسان بزرگ و بخش‌هایی از شمال هند، فرمان راندند. محمود غزنوی از جنگاورترین آن‌ها بود اما پسرش مسعود از سلجوقیان شکست خورد.

Related Entries

نوشته‌های سالارکتاب را بخوانید و به دوستان خود پیشنهاد بدهید اما از کپی کردن و انتشار آن‌ها در سایت‌های دیگر بپرهیزید. این کار ناپسند را سرقت ادبی می‌نامند که سبب کاهش انگیزه برای تولید نوشته‌های اصیل می‌شود. سرقت ادبی پیگرد قانونی دارد و سبب کاهش رتبه‌ی سایت در موتورهای جست‌وجو به ویژه گوگل می‌شود.