کاریز

کاریز: یا قنات آب‌راهی زیرزمینی که با شیبی ملایم از دامنه‌ی کوه تا نزدیکی کشتزار یا روستا ساخته می‌شد.

برای ساختن کاریز (قنات) چاه‌هایی به فاصله‌ی مشخص کنده و آن‌ها را در زیر زمین به هم وصل می‌کردند. آبی که در خاک دامنه‌ی کوه نفوذ می‌کند به درون کاریز راه می‌یابد.

Related Entries