سامانیان

سامانیان: خاندان ایرانی که از ۲۶۱ق/ ۸۱۹ م تا ۳۸۹ ق/۹۹۹ م بر خوارزم، خراسان، سیستان و کرمان حکومت کردند و باعث رشد  و شکوفایی زبان فارسی دری شدند.

Related Entries

نوشته‌های سالارکتاب را بخوانید و به دوستان خود پیشنهاد بدهید اما از کپی کردن و انتشار آن‌ها در سایت‌های دیگر بپرهیزید. این کار ناپسند را سرقت ادبی می‌نامند که سبب کاهش انگیزه برای تولید نوشته‌های اصیل می‌شود. سرقت ادبی پیگرد قانونی دارد و سبب کاهش رتبه‌ی سایت در موتورهای جست‌وجو به ویژه گوگل می‌شود.