فرارود

فرارود: سرزمین‌های آن سوی رود جیحون که شامل سُغد، بخارا، سمرقند، چغانه و بدخشان بود. فرغانه و چاچ (تاشکند) بر کرانه‌ی رود سیحون نیز بخشی از فرارود به شمار می‌آمدند.

Related Entries