نگارش در ایران باستان
مقاله‌ها نوشتن

اصول نگارش در ایران باستان چه بود؟

نگارش در ایران باستان پیشینه‌ای دراز دارد و آثاری مربوط به آیین نگارش از دوره‌ی ساسانیان به جا مانده است. پادشاهان بزرگ ساسانی مانند اردشیر بابکان و خسرو انوشیروان برای دبیران و نویسندگان ارزش بسیار در نظر داشتند و آبادی کشور را به دست ایشان می‌دانستند. فردوسی در شاهنامه از زبان اردشیر بابکان جایگاه نویسندگان را این گونه گزارش کرده است:

            ستاینده بُـد شـهریار اردشـیر      چـو دیـدی به درگاه مرد دبیــر

            نویســنده گفتی که گنج آکند      هــم از رای او رنـــج بـپــراکنـد

            بدو باشـد آباد شـهر و سـپاه      هـمان زیردســتان فـریـادخـواه

            دبیران چــو پیونـد جــان مننــد      هـمه پادشــاه بـر نهـان مننـد

آموزش دبیران

ساسانیان دبیران خود را از میان برترین نویسندگان برمی‌گزیدند. ایشان را از رفاه بهره‌مند می‌کردند. آن‌ها بودند که به کارهای کشور سامان می‌دادند و فرمانروای پادشاهان را استوار می‌ساختند. آن‌ها زبان گویای شاهان و گنج‌دار دارایی‌های ایشان بودند.

چه درست گفته است کریستن‌سن، تاریخ‌پژوه دانمارکی، که:

«دبیران سیاستمداران حقیقی به شمار می‌رفتند. آن‌ها همه جور سند را ترتیب می‌دادند و نامه‌نگاری‌های دولت را در دست داشتند. فرمان‌های شاه را می‌نوشتند و ثبت می‌کردند. جمع هزینه‌ها را مرتب می‌نمودند و محاسبات دولت را اداره می‌کردند. در نامه‌نگاری با دشمنان پادشاه بایستی با توجه به موقعیت، گاهی عادلانه و مسالمت‌آمیز و گاه به تهدید و تخفیف بپردازند.»

دبیران در آموزشکده‌های ویژه‌‌ای اصول نگارش و مدیریت را آموزش می‌دیدند. برترین آن‌ها به دربار پادشاه راه می‌یافتند. به نظر می‌رسد آموزش دبیران برپایه‌ی کتاب‌هایی به نام «کاروند» انجام می‌شد که تجربه‌های دبیران پیشین را در خود داشتند. چنین کتاب‌هایی به دست ما نرسیده اما برخی از آن‌ها در سده‌های نخست دوره‌ی اسلامی از منابع اصلی نویسندگان عربی‌نویس بوده است.

ایرانیان عربی‌نویس بخش‌هایی از این کتاب‌ها را به زبان عربی ترجمه کرده و در کتاب‌های «بلاغت و بیان» گنجانده‌اند. برای مثال، ابن‌قتیبه از مردم دینور کرمانشاه در کتاب «عیون الاخبار» بخش‌هایی از آیین نگارش ساسانی را در گفتارهایی کوتاه گزارش کرده است. اکنون بخش‌هایی از این گفتارها را با ترجمه‌ی زنده‌یاد دکتر محمد محمدی ملایری (و اندکی بازنویسی) می‌خوانید.

  سخن چگونه باشد

بدان که سخن بر چهار گونه است: فرمایش (امر)، پرسش (استفهام)، گزارش (خبر) و خواهش (طلب)

•  چون فرمایش می‌کنی، در سخن استوار باشد. (با قدرت)

•  چون از چیزی می‌پرسی، در سخن روشن باش. (بدون ابهام)

•  چون خواهش می‌کنی، در سخن نرم باش. (بدون درشتی)

•  چون گزارش می‌دهی، در سخن پژوهنده باش. (با استناد)

به هر روی: «سخنت را فراگیر همه‌ی اندیشه‌هایت گردان تا چنان نشود که آنچه در ذهن داری سترگ و آنچه بیان می‌کنی ناچیز باشد.» پس همواره سفارش‌های زیر را به یاد داشه باشد:

 ۱- چون می‌اندیشی با شکیبایی بیندیش

نخستین گام در راه نویسندگی، خوب اندیشیدن است. مراد از آن، اندیشیدن با شکیبایی است نه با شتاب تا برای نویسنده مرز آنچه می‌بایستی به قلم آورد، روشن شود و همه‌ی مطالبی که می‌بایستی در نوشته بگنجاند، در ذهن خود مرتب گرداند.

۲- چون می‌نویسی روشن بنویس

واژه‌ها و تعبیرهایی را به کار گیر که اندیشه‌ات را به طور کامل و روشن به خواننده برساند و چیزی از آن ناگفته و نانوشته همچنان در ذهن تو نماند. این نشانه‌ی بی‌مایگی نویسنده است که سخنانش از بیان همه‌ی آنچه که در ذهن دارد، کوتاه ماند.

۳- به اندازه‌ی نیاز بنویس

در به کاربردن واژه‌ها و تعبیرها به همان اندازه که برای بیان اندیشه نیاز داری، بسنده کن. از آوردن واژه‌های بیهوده و بیش از نیاز و آنچه برای آرایش سخن و چه بسا برای پوشاندن نارسایی و بی‌مغزی سخن به کار می‌برند، پرهیز کن.

۴- پراکنده و آشفته ننویس

سخن را با سخن دیگر مپوشان و معنایی را از معنای دیگر دور مگردان. جمله‌ها باید به اندازه‌ای از هم جدا باشند که با هم آمیخته نشوند و هم به اندازه‌ای به هم پیوسته باشند که معانی هم‌سنخ از یکدیگر دور نیفتند و پیوند آن‌ها از یکدیگر گسسته نشود.

۵- کوتاه‌ترین راه را برگزین

مناسب‌ترین واژه‌ها را برای بیان هر اندیشه برگزین تا سخنت بدون دشواری به ذهن خواننده برسد. سخن خویش را درست قالب اندیشه‌ای ساز که دربردارنده‌ی آن است و نه آن اندازه تنگ و نارسا که اندیشه را در تنگنا گذارد و نه آن اندازه فراخ و ناموزون که آن را در پیرایه‌های خود بپوشاند.

۶- به ترتیب اهمیت بنویس

مطالب را به ترتیب اهمیت و شایستگی آن‌ها بنویس و تا هنگامی که مطلبی به طور کامل بیان نشده است، به مطلب دیگر نپرداز. نبیاد مطالب ناهم‌سنخ را در یک ‌جا گرد آورد و اگر چنین شد آن‌ها را از یکدیگر به خوبی جدا ساز.

۷- از معانی فروافتاه بپرهیز

از به کاربردن واژه‌ها و تعبیرهای فروافتاده بپرهیز که سخنت را فروافکند. عبارت‌های سنجیده و درخور مردم بافرهنگ و پرورش‌یافته را به کار گیر. نوشته‌ی تو زبان تو وآگاهی‌دهنده از نهان توست. نوشته را از فروتنی بیش از اندازه دور گردان که آن را گنگ و تو را خوار سازد.

  برترین ویژگی نگارش ایرانی

جاحظ در کتاب «البیان و التبیین» (جلد یکم، صفحه‌ی ۸۷) نوشته است: «از فارسی‌زبان پرسیدند بلاغت در چیست؟ گفت: در شناختن فصل از وصل» (یعنی این که نویسنده بداند در کجا مطلبی را از مطلب پیشین جدا کند و در کجا آن را بدان پیوند زند.)

در همین زمینه ابوهلال عسگری در کتاب «الصناعتین» (صفحه‌ی ۴۲۵) از گفته‌های بزرگمهر چنین آورده است: «چون مردی را ستودی و دیگری را نکوهیدی، آن دو سخن را از یکدیگر جدا ساز تا ستایش از نکوهش بازشناخته شود. همچنان‌که در نوشته‌هایت آن‌گاه گفتاری را آغاز می‌کنی که گفتار پیشین را به پایان برده باشی.»

همچنین جُهشیاری در کتاب «الوزراء و الکتّاب» چنین آورده است: «پادشاهان ایران نویسندگان دربار خود را سخنگویان خود می‌خواندند و به آن‌ها می‌گفتند: گرایش به کوتاه‌کردن سخن شما را واندارد که از مطالب خود بیش از اندازه بکاهید و در سازمان‌دهی به آن‌ها کوتاهی کنید و از کوشش برای رساندن مقصود بازمانید و در آوردن برهان در جایی که نیاز هست، سُستی کنید.»

  برگرفته از:

محمدی‌ ملایری، محمد. تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی. جلد پنجم: نظام دیوانی ساسانی در دولت خلفا). تهران: انتشارات توس، ۱۳۸۲

درباره‌ی نوشتن بیش‌تر بخوانید

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته‌های سالارکتاب را بخوانید و به دوستان خود پیشنهاد بدهید اما از کپی کردن و انتشار آن‌ها در سایت‌های دیگر بپرهیزید. این کار ناپسند را سرقت ادبی می‌نامند که سبب کاهش انگیزه برای تولید نوشته‌های اصیل می‌شود. سرقت ادبی پیگرد قانونی دارد و سبب کاهش رتبه‌ی سایت در موتورهای جست‌وجو به ویژه گوگل می‌شود.