منظومه‌‌ی خورشیدی
علمی کودک و نوجوان

منظومه‌‌ خورشیدی را بشناسیم

منظومه‌‌ خورشیدی : زمین و هفت سیاره‌ی دیگر به دور خورشید می‌گردند. نام‌های این سیاره‌ها چنین است. عطارد (تیر)، زهره (ناهید)، مریخ (بهرام)، مشتری (برجیس)، زُحَل (کیوان)، اورانوس و نپتون. به خورشید و چیزهایی که به دور آن می‌گردند، منظومه‌‌ خورشیدی (منظومه‌ شمسی) می‌گویند. در کتاب‌های آشنایی با منظومه‌‌ خورشیدی با سیاره‌ها و دیگر چیزهایی که به دور خورشید می‌گردند، آشنا می‌شوید.

  • این کتاب‌ها به صورت جلد شومیز در نه جلد و به صورت یک کتاب با جلد سخت منتشر شده‌اند. این کتاب‌ها در سال ۱۳۹۶ به چاپ دوم رسیده‌اند.
  • این کتاب‌ها جمله‌های کوتاه و ساده دارند. تصویرسازی‌های بزرگ دارند. برای آشنایی کودکان با دانش اخترشناسی (نجوم) بسیار مناسب هستند.
  • کتاب‌های آشنایی با منظومه‌ خورشیدی به عنوان بهترین کتاب علمی در یازدهمین دوره‌ی کتاب‌های آموزشی رشد در سال ۱۳۹۳ برگزیده شده است.

تیر: نزدیکترین به خورشید

تیر (عطارد) کوچک‌ترین سیاره در منظومه‌‌ خورشیدی ما است. تیر در روزها بسیار داغ و در شب‌ها بسیار سرد است. تیر به اندازه‌ی زمین است. سطح آن مانند سطح ماه است. دهانه‌های برخوردی بسیاری بر سطح آن دیده می‌شود. دهانه‌ی برخوردی یک گودال بزرگ است که از برخورد یک جسم بر سطح یک سیاره یا ماه پدید می‌آید.

لوئین، نانسی، نزدیک‌ترین به خورشید: سیاره‌ی تیر، مترجم: حسن سالاری، ویراستار: سلیمان فرهادیان، موسسه فرهنگی مدرسه برهان – ۲۴ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱

ناهید: درخشان‌ترین در آسمان

ناهید (زهره) یکی از درخشان‌ترین و زیباترین اجسام در آسمان است. بسیار درخشان است، زیرا با ابرهای کلفت پوشیده است و این ابرها نور را بازتاب می دهند. گرم‌ترین سیاره‌ی منظومه‌ی خورشیدی نیز است. دمای آن می‌تواند فلزها را ذوب کند. دهانه‌ی برخوردی اندکی دارد. یک شبانه روز ناهید حدود ۲۴۳ روز شبانه روز زمین، طول می‌کشد.

لوئین، نانسی، درخشان‌ترین در آسمان: سیاره‌ی ناهید، مترجم: حسن سالاری، ویراستار: سلیمان فرهادیان، موسسه فرهنگی مدرسه برهان – ۲۴ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱

زمین: خانه‌ی ما

زمین تنها سیاره‌ی شناخته شده‌ای است که زیستگاه جانداران است. در این جا، آب فراوان است. زمین دمای مناسب دارد. پوششی از گاز از آن محافظت می‌کند. به این پوشش گازی، اتمسفر می‌گویند. زمین ۱۴۹ میلیون کیلومتر با خورشید فاصله دارد. اگر زمین به خورشید نزدیک تر بود، این سیاره بسیار داغ می شد و برای زندگی مناسب نبود.

لوئین، نانسی، خانه‌ی ما: سیاره‌ی زمین، مترجم: حسن سالاری، ویراستار: سلیمان فرهادیان، موسسه فرهنگی مدرسه برهان – ۲۴ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱

بهرام: سیاره‌ی سرخ

مریخ از نظر اندازه دومین سیاره‌ی کوچک منظومه‌‌ خورشیدی است. به دلیل رنگ سرخش نام جنگجویان افسانه‌ای را به این سیاره بخشیده‌اند. چون مریخ نسبت به زمین از خورشید دورتر است، از سیاره‌ی زمین سردتر است. هیچ جانداری در مریخ زندگی نمی کند. با این همه، دانشمندان می‌گویند که روزگاری وضعیت برای زندگی در مریخ مناسب بود.

لوئین، نانسی، سیاره‌ی سرخ: سیاره‌ی بهرام، مترجم: حسن سالاری، ویراستار: سلیمان فرهادیان، موسسه فرهنگی مدرسه برهان – ۲۴ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱

برجیس: بزرگ‌ترین سیاره

برجیس (مشتری) بسیار بزرگ و بسیار درخشان است. فقط خورشید، ماه و سیاره‌ی ناهید از آن درخشان‌ترند. لکه‌ای بر سطح آن وجود دارد که از روی زمین مانند خال سرخ کوچکی به نظر می‌رسد. این لکه یک توفان بزرگ است. پهنای این لکه دو برابر سیاره‌ی زمین است. برجیس چهار ماه بزرگ و حدود ۶۰ ماه کوچک دارد. حلقه‌هایی نیز دارد.

لوئین، نانسی، بزرگ‌ترین سیاره: سیاره‌ی برجیس، مترجم: حسن سالاری، ویراستار: سلیمان فرهادیان، موسسه فرهنگی مدرسه برهان – ۲۴ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱

کیوان: غول حلقه‌دار

کیوان (زحل) پس از مشتری دومین سیاره‌ی بزرگ است. قطر آن ۱۰ برابر قطر زمین است. هر چند حلقه‌های کیوان سخت و یکپارچه به نظر می‌رسند، اما در واقع از میلیاردها قطعه از سنگ و یخ ساخته شده‌اند. برخی از این قطعه‌ها به اندازه‌ی یک خانه هستند. کیوان بادهای بسیار نیرومند دارد. سرعت بادهای آن ممکن است به ۱۶۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

لوئین، نانسی، غول حلقه‌دار: سیاره‌ی کیوان، مترجم: حسن سالاری، ویراستار: سلیمان فرهادیان، موسسه فرهنگی مدرسه برهان – ۲۴ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱

اورانوس: به پهلو خوابیده

اورانوس بیش‌تر از گاز ساخته شده است، نه از سنگ. این سیاره یکی از سیاره های غول گازی است. مشتری، کیوان و نپتون، سه غول گازی دیگر هستند. اورانوس آن چنان روی محور خود یک‌وری شده است که به نظر می‌رسد به پهلو خوابیده است. اگر زمین نیز این اندازه یک‌وری می‌شد، قطب شمال و جنوب آن در جایی بود که اکنون استوا است.

لوئین، نانسی، به پهلو خوابیده: سیاره‌ی اورانوس، مترجم: حسن سالاری، ویراستار: سلیمان فرهادیان، موسسه فرهنگی مدرسه برهان – ۲۴ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱

نپتون: دورترین از خورشید

با جست و جو در آسمان شب برای پیدا کردن نپتون، خودتان را خسته نکنید. فقط با تلسکوپ می‌توان آن را دید. نپتون تنها سیاره‌ای است که نمی‌توان با چشم دید. نپتون دورترین سیاره از خورشید است. این سیاره حدود ۵ میلیارد کیلومتر با خورشید فاصله دارد. این مقدار حدود ۳۰ برابر فاصله‌ی میان خورشید و زمین است.

لوئین، نانسی، دورترین از خورشید: سیاره‌ی نپتون، مترجم: حسن سالاری، ویراستار: سلیمان فرهادیان، موسسه فرهنگی مدرسه برهان – ۲۴ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱

پلوتون و سیارهای کوتوله

پلوتون و توده‌های سنگی بزرگ به نام‌های کرون، سیریز و اریس، مانند سیاره‌های اصلی به نظر می‌رسند، اما به طور کامل چنین نیست. آن‌ها به دور خورشید می‌گردند. آن‌ها گرد هستند. اما در مسیر خود، همه چیز را پاک‌سازی نمی‌کنند، یعنی در مدار آن‌ها به دور خورشید، چیزهای دیگری نیز وجود دارد. از سال ۲۰۰۶ این‌ها را سیارک به شمار می‌آورند.

لوئین، نانسی، سیاره‌های کوتوله: پلوتون، کرون، سیریز و اریس، مترجم: حسن سالاری، ویراستار: سلیمان فرهادیان، موسسه فرهنگی مدرسه برهان – ۲۴ صفحه – خشتی (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۱

منظومه شمسی منظومه خورشیدی
منظومه‌ خورشیدی (منظومه‌ شمسی): تیر، ناهید، زمین، بهرام، برجیس، کیوان، اورانوس، نپتون، پلوتون

نسخه الکترونیک این کتاب‌ها را از پایگاه فیدیبو خریداری کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته‌های سالارکتاب را بخوانید و به دوستان خود پیشنهاد بدهید اما از کپی کردن و انتشار آن‌ها در سایت‌های دیگر بپرهیزید. این کار ناپسند را سرقت ادبی می‌نامند که سبب کاهش انگیزه برای تولید نوشته‌های اصیل می‌شود. سرقت ادبی پیگرد قانونی دارد و سبب کاهش رتبه‌ی سایت در موتورهای جست‌وجو به ویژه گوگل می‌شود.