کوروش

کوروش: بنیان‌گذار فرمان‌روایی هخامنشیان که به دلیل مدارا با مردمان سرزمین‌های زیر فرمانش از پشتیبانی گروه‌های وسیعی از مردم جهان برخوردار شد.

Related Entries

نوشته‌های سالارکتاب را بخوانید و به دوستان خود پیشنهاد بدهید اما از کپی کردن و انتشار آن‌ها در سایت‌های دیگر بپرهیزید. این کار ناپسند را سرقت ادبی می‌نامند که سبب کاهش انگیزه برای تولید نوشته‌های اصیل می‌شود. سرقت ادبی پیگرد قانونی دارد و سبب کاهش رتبه‌ی سایت در موتورهای جست‌وجو به ویژه گوگل می‌شود.